Varen op de Vecht met de Hendrik van Zuylen, Startpagina

» Rondvaarttochten!
» Uitbuiken op de Vecht
» Trouw service
» Arrangementen
» History de Vecht

» Tarieven
» Reserveren
» Contact informatie

 

Aansprakelijkheid

"All. Incl " kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door "All. Incl".
De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart.
Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Betaling

De boothuur dient voor de afvaart betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening of wel contant voor de afvaart.

Annulering

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan "All. Incl". Bij annulering meer dan 1 week voor de vaardatum bent u 25 % van de totale boothuur verschuldigd, binnen 1 dag 50 %. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij zeer slechte weersomstandigheden, daaronder wordt verstaan storm of langdurige zware regenval.
In overleg zal er dan een nieuwe datum worden bepaald.

Veiligheid

Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.

Er mag vanzelfsprekend geen afval of rommel overboord gegooid worden.


Copyright © 2007 All. Incl | Varen met Hendrik. | E-mail |Webdesign: Tjebz Design www.tjebz.nl